ข่าวประกาศ/อัพเดท

Feb 10th เปลี่ยนแปลง Packet เป็น Unlimited Domain

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ทาง We-Hosting4u ได้เล็งเห็นถึงความต้องการการใช้งาน Domain ต่อ 1 User มากขึ้น ทางเราจึงขอปรับเปลี่ยน Packet ทุก Packet ... อ่านรายละเอียด »

Dec 21st ตรวจสอบ Version ของ CMS และ Coding ให้ใหม่อยู่เสมอ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการหมั่นตรวจสอบ Version ของ CMS ที่เราใช้ ให้ใหม่อยู่เสมอ และตรวจสอบ Coding ... อ่านรายละเอียด »