เลือกสินค้า & บริการ

ขนาดพื้นที่
ปริมาณรับส่งข้อมูล
Inodes
Domains
Sub-Domains
Email Accounts
Database
Ftp Account
สำรองข้อมูล
Basic
฿500.00 บาท รายปี
5 GB
50 GB
50,000
1
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ทุก 7 วันClassic
฿900.00 บาท รายปี
10 GB
110 GB
100,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ทุก 7 วันMedium
฿1,300.00 บาท รายปี
15 GB
180 GB
150,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ทุก 7 วันAdvance
฿1,800.00 บาท รายปี
20 GB
260 GB
200,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ทุก 7 วันPro
฿2,900.00 บาท รายปี
50 GB
500 GB
200,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ทุก 7 วัน