เลือกสินค้า & บริการ

CPU
RAM
HDD (RAID 5)
IP Address
Bandwidth
Network Port
Control Panel
VPS01
฿700.00 บาท รายเดือน
2 Core
4 GB
50 GB
1
Unlimited
1 Gbps
NoVPS02
฿900.00 บาท รายเดือน
2 Core
6 GB
100 GB
1
Unlimited
1 Gbps
Yes**VPS03
฿1,500.00 บาท รายเดือน
4 Core
8 GB
150 GB
1
Unlimited
1 Gbps
Yes**VPS04
฿2,500.00 บาท รายเดือน
4 Core
16 GB
200 GB
1
Unlimited
1 Gbps
Yes**