แก้ไข Email ของทางเรา ตก Spam สำหรับ Gmail

วิธีการแก้ Email ของทาง WE-HOSTING4U.COM ตก Spam

เนื่องด้วยทาง WE-HOSTING4U.COM มีการอัพเดทข่าวสาร หรือแจ้งข้อมูลในหลายๆ ครั้ง อาจมี Email บางฉบับ ตกไปยัง Spam ของทาง Gmail

ทำให้ผู้ที่สนใจ หรือ ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ในส่วนนั้นไป  ทางเราจึงอยากให้ทางผู้ใช้บริการ หรือ ผู้สนใจทุกท่าน ทำการ Add ที่อยู่ของเราไว้เพื่อไม่ให้ Email ของทางเราตก Spam

โดยเรามีวิธีทำมาให้ผู้สนใจและผู้ใช้บริการทำ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. เมื่อเรา Login เข้า Gmail ของเราแล้ว ให้คลิกที่ ตรงตำแหน่งสีแดง ดังภาพ

แก้ตก Spam บน Gmail

2.เมื่อคลิกแล้ว จะเห็นข้อมูลดังภาพ ให้ใส่ขอมูลดังต่อไปนี้ จากนั้นกดปุ่ม "Create filter with this search >>"
  • From -> ให้ใส่ @we-hosting4u.com

แก้ตก Spam บน Gmail

3. ให้ติ๊กถูก หน้าข้อความต่อไปนี้ (ดังภาพ)
  • Star it -> ใส่สัญลักษณ์ ดาว ให้กับ Email นี้
  • Never send it to Spam -> Email นี้จะไม่ตกลงไปใน Spam**
  • Always mark it as important -> Email นี้เป็น Email สำคัญ

แก้ตก spam ของ gmail

ตอนนี้ผู้ที่สนใจ หรือ ผู้ที่ใช้บริการ ก็จะไม่พลาดการรับ Email ของเราบน Gmail แล้วนะครับ

อีก 1 การใช้งานดีดี ที่จะทำให้ท่าน ไม่พลาดการติดต่อจากเรา

หากสงสัย หรือ ไม่เข้าใจ สอบถามได้ครับ

Nattapop J
Support
  • 2 Users Found This Useful
บทความนี้ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้หรือไม่

Powered by WHMCompleteSolution